Si Të Llogaritet Kapaciteti Kub I Themelit

Përmbajtje:

Si Të Llogaritet Kapaciteti Kub I Themelit
Si Të Llogaritet Kapaciteti Kub I Themelit

Video: Si Të Llogaritet Kapaciteti Kub I Themelit

Video: Si Të Llogaritet Kapaciteti Kub I Themelit
Video: Si të marresh kredi për shtëpi 2023, Qershor
Anonim

Kur ndërtoni një shtëpi, është e rëndësishme të formoni një themel të fortë dhe të besueshëm. Për të siguruar këto karakteristika, duhet t'i përmbaheni në mënyrë rigoroze kërkesave të projektit, i cili specifikon dimensionet e themelit, shkallës së betonit, strukturës së formës dhe sasisë së vlerësuar të betonit në metra kub. Sidoqoftë, pas instalimit aktual të kallepit, ndryshimet dhe devijimet nga dimensionet e treguara në projekt janë të mundshme, dhe kjo duhet të merret parasysh kur llogaritni vëllimin e betonit për porosinë.

Llogaritja e kapacitetit kub të themelit
Llogaritja e kapacitetit kub të themelit

Llogaritja e vëllimit të kërkuar të themelit për renditjen e betonit kryhet duke përdorur një formulë të thjeshtë, të njohur nga kursi i gjeometrisë shkollore për një paralelopiped:

Vëllimi = Gjerësia * Lartësia * Gjatësia

ose

Vëllimi = Zona * Lartësia, Nëse gjerësia e themelit në pjesën e sipërme ndryshon nga gjerësia e bazës, përdoret formula e mëposhtme për trapezin:

Vëllimi = (Gjerësia1 + Gjerësia2) / 2 * Lartësia * Gjatësia

Dimensionet për llogaritjen e kapacitetit kub të themelit duhet të merren aktuale për kallëpin e mbledhur. Përveç kësaj, prania e ngurtësuesve merret parasysh, nëse ato përshkruhen në projekt, dhe elementë të tjerë që mund të ndikojnë në ndryshimin e vëllimit të betonit të derdhur.

Llogaritja e themelit të shiritit

Ka disa pika që janë të rëndësishme për t'u marrë parasysh në llogaritjet. Themeli i shiritave nuk ka gjithmonë formën e një drejtkëndëshi, mund të ketë zgjatime ose prerje të ndryshme, përveç perimetrit kryesor, shpesh ka degë themeli për mure të brendshme dhe vijëzuese. Disa pjesë të themelit mund të ndryshojnë në gjerësi për përforcim të shtuar. Themeli duhet të ndahet me kusht në grupe me të njëjtën gjerësi midis mureve të brendshëm të kornizës. Vëllimi llogaritet si shuma e vëllimeve të secilit prej grupeve.

Për të përcaktuar gjatësinë e themelit, nuk përdoret dimensioni i jashtëm ose i brendshëm, por gjatësia e perimetrit të themelit përgjatë vijës qendrore midis mureve të kallepit. Kjo do të shmangë llogaritjet e panevojshme të vëllimit në prani të kthesave të shiritit të themelit. E njëjta gjë vlen edhe për themelin nën muret e brendshme.

Llogaritja e themelit të pllakës

Ky lloj themeli formohet në formën e një pllake të fortë betoni të armuar për të gjithë ndërtesën. Llogaritja në këtë rast është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe kryhet sipas formulës:

Vëllimi = Zona e themelit * Lartësia e themelit

Kapaciteti kub i ngurtësuesve llogaritet veçmas, nëse është e nevojshme, dhe përmblidhet me vëllimin kryesor.

Nëse ndërtimi i themelit parashikon formimin e boshllëqeve ose vrimave teknologjike, atëherë vëllimi i tyre i përgjithshëm zbritet nga vëllimi i përgjithshëm.

Llogaritja e kapacitetit kub të grumbujve

Vëllimi i një grumbulli llogaritet duke përdorur formulën:

Vëllimi = Zona e Bazës * Lartësi

Për një porosi, është më mirë të rrisni kapacitetin kub që rezulton me 15% të tjera, në rast se ka vonesa në derdhje ose shfaqen të meta në formwork.

Në këtë rast, në rastin e një baze më të gjerë, vëllimi për bazën dhe për pjesën e sipërme llogaritet veçmas, dhe pastaj ato përmblidhen. Rezultati i llogaritur për një grumbull shumëzohet me numrin e të gjitha grumbujve në themel.

Popullor me temë